Jitulčino tvoření

Přeji všem, ať cokoliv děláte, dělejte s láskou, protože pak jste opravdu šťastní. Tvořím šperky s velkou láskou a nadšením.

** Typické výklady pro tarot

Pokud nechcete klasický výklad, ale chcete se dozvědět i ty skryté stránky podstaty věcí, zde uvádím příklady typické pro výklad z tarotu. K těmto výkladům ale může být také konkrétní otázka.

HVĚZDA

5 karet:   1 - kde stojíte/jak na tom jste

2 - váš úkol/vaše úkoly

3 - vaše těžkosti/vaše obavy, strach

4 - vaše silné stránky/jaký postoj vám může pomoci

5 - váš cíl/výsledek vynaloženého úsilí

*******************************

PENTAGRAM

5 karet:   1 - odkud přicházíte

2 - kam směřujete

3 - to vám je zatěžko

4 - to vám dává smysl

5 - to znamená mnoho: váš velký cíl

*******************************

VRCHOL ŠTĚSTÍ

6 karet:   1 - toho se zbavíte

2 - toho dosáhnete

3 - to patří k tomu

4 - to vám přinese štěstí

5 - to vás ještě čeká

6 - toto řešení vám přinese požehnání, zdar a štěstí

*******************************

VYTOUŽENÝ CÍL

6 karet:   1 - na čem jste

2 - kam směřujete

3 - vaše touhy

4 - vaše obavy

5 - vaše skutečné požadavky

6 - tajemství vašeho hledání

*********************************

ROZHODUJÍCÍ OTÁZKY

5 karet:   1 a 2 - z čeho vycházíte, z jedné strany/z druhé strany

3 a 4 - kam směřujete, nebezpečí/možnosti

1 a 3 - to mluví proti

2 a 4 - to mluví pro

5 - výsledek, posouzení

******************************

I TAKOVÝ JSEM

7 karet:   1 - co cítím

2 - co umím/vím

3 - v co věřím...

4 - ...na čem lpím

5 - co neumím/nevím...

6 - ...co možná jen tuším

7 - "I takový jsem!"

******************************

MEČ

7 karet:   1 - jádro věci

2 - výchozí bod

3 - váš opěrný bod

4 - vaše možnost/co vám přichází na pomoc

5 - vyřešený problém

6 - splněné přání

7 - nové poznání/nové chápání

****************************

CESTA K ŘEŠENÍ

9 karet:   1 - váš vklad

2 - ...jeho prokletí, kletba

3 - ...jeho slibná stránka

4 - výzva pro vás

5 - přetrvávající záhada

6 - břemeno, avšak pro vás nezbytné

7 - váš úkol

8 - váš problém

9 - vaše řešení

******************************

PŘEHLED - NALEZENÍ CÍLE

9 karet:   - minulost

- přítomnost

- budoucnost

**************************

ODVAHA PROKLOUZNOUT SKULINOU

8 karet:   1 - to je možné

2 - to je důležité

3 - to je odvážné

4 - to je bezvýznamné

5 - to je nezbytné

6 - to je jasné

7 - to je duchaplné

8 - to vede dál

****************************

HRA NA PŘEKVAPENÍ

7 karet:   1 - minulost I.: známá stránka

2 - minulost II.: neznámá stránka

3 - přítomnost I.: co už je tady

4 - přítomnost II.: co nového přichází

5 - budoucnost I.: vaše dosavadní plány

6 - budoucnost II.: něco nečekaného

7 - překvapení: úžasné možnosti

*********************************

KELTSKÝ NEBOLI SLUNEČNÍ KŘÍŽ

13 karet:   1 - téma otázky, vy sami

2 - pozitivní doplnění k 1

3 - negativní doplnění k 1

4 - kořen, původ, opěrný bod

5 - co to korunuje, možnosti, tendence

6 - minulost nebo to, co už ady je

7 - budoucnost nebo to, čeho si musíme všímat jako nového

8 - shrnutí 1-7, vaše vnitřní síla, vaše nevědomí

9 - naděje a obavy

10 - okolí a vnější vlivy, vaše postavení navenek

11, 12, 13 - resumé nebo faktor, který musíte obzvlášť brát v úvahu a který už je připraven a bude mít pro zodpovězení vaší otázky výjimečný význam (závěrečné zhodnocení, celkové shrnutí)

*********************************

KELTSKÝ NEBOLI SLUNEČNÍ KŘÍŽ (OBMĚNA)

10 karet:   1 - výchozí bod, téma nebo otázka

2 - křížová karta, protiklad nebo doplnění karty 1

3 - možnosti, koruna, vědomá stránka

4 - kořen, základ, nevědomá stránka

5 - (nedávná) minulost

6 - (blízká) budoucnost

7 - vaše vnitní síla, vnitřní naladění

8 - vnější vlivy, vaše chování navenek

9 - naděje a obavy

10 - výsledek, cíl, úkol

********************************

VÝKLAD PRO PARTNERSKÝ VZTAH

4 karty:   1 - Vaše postavení ve vztahu. Jak vnímáte partnera.

2 - Jak partner vnímá vás.

3 - Co nyní ve vztahu prožíváte.

4 - Vaše společná budoucnost.

**********************************

ASTROLOGICKÝ VÝKLAD

Tento výklad je na 12 karet a dá se použít 2 způsoby. 1. způsob je užitečný, když se chceme podívat na různé oblasti nějakého života a 2. způsob se dá použít jako věštící budoucnost (tzn. každá karta značí události v 1 měsíci a je jich 12, tudíž výklad na celý rok). Rozepíšu tu jen 1. způsob, protože u 2. je to jasné.

1. způsob: 1 - osobní záležitosti

2 - majetek a to, co má pro tazatele hodnotu

3 - komunikace a každodenní aktivity

4 - domov a rodina

5 - milostné poměry, děti, sebevyjádření, tvořivost, radost

6 - zdraví a práce

7 - vztahy

8 - společné finance a sex

9 - přesvědčení, vzdělání a cestování

10 - kariéra, cíle, ambice, postavení

11 - naděje a přání

12 - nevědomí, intuice a paranormální schopnosti, obavy